Video's

Producten

Koop hier!

Bij deze winkels verkrijgbaar!

Desperados Original

Desperados, ‘s werelds eerste beer met de spirit of tequila. Daar om elk feest naar een next level te tillen. Het bittere van bier perfect gecombineerd met het zoete van tequila. Ideaal voor elke party.

Koop nu

Koop hier!

Bij deze winkels verkrijgbaar!

Desperados Verde

Desperados Verde, daar waar de avond begint. Een heerlijk mix van lime, beer en de spirit of tequila. Inspired by Mojito, lived by real Desperados.

Koop nu

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden

Welkom op onze website die volledig aan ons merk desperados is gewijd (de 'website'). Deze algemene voorwaarden alsook ons privacy- en cookiebeleid bepalen het gebruik van deze website.

Deze website mag niet worden gebruikt door personen die de wettelijke leeftijdsgrens voor de aankoop van alcohol in hun land van verblijf niet hebben bereikt. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elk bezoek en elk gebruik van deze website van alken maes n.V., gevestigd te blarenberglaan 3c bus 2, 2800 mechelen ('alken maes ') , alsook voor alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website aan u worden verstrekt (de 'informatie').

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de toepasbaarheid van deze voorwaarden. Wij houden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn ogenblikkelijk van kracht vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de website verschijnen. Gebruikers van de website worden geadviseerd om de voorwaarden regelmatig te lezen, aangezien deze onderworpen zijn aan wijziging.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is louter bedoeld voor algemene, informatieve doeleinden en wordt niet als advies beschouwd. De website wordt aangeboden op een 'as is' en 'as available' basis. Alken maes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van deze website, met inbegrip van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij zulke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grote nalatigheid door alken maes . Alken maes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebrek aan geschiktheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze website of de informatie.

Alken maes kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door een niet-levering of laattijdige levering van elektronische communicaties, een onderbreking of manipulatie van elektronische communicaties door derden of door computerprogramma's die voor elektronische communicaties en de verspreiding van virussen worden gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website zijn eigendom van of gelicentieerd door alken maes . Deze rechten bevatten, maar zijn niet beperkt tot, alle auteursrechten, rechten op handelsnamen, woordmerken, beeldmerken en logo's van desperados, zoals, maar niet beperkt tot, de rechten op 'desperados'. De opslag of reproductie van (een deel van) de website op een externe site is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alken maes .

Sites van derden

De website bevat links naar websites van derden. Alken maes is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze sites.

Sociale media

De website bevat mogelijk inhoud van diverse websites voor sociale media zoals twitter, facebook, instagram en youtube. Dergelijke inhoud kan mogelijk een uitdrukking van de persoonlijke mening van derden bevatten waarvoor alken maes niet aansprakelijk kan worden gesteld. Hoewel alken maes zal trachten om dergelijke inhoud te beperken en ervoor te zorgen dat uitsluitend geschikte inhoud op de website wordt geplaatst, is dit niet altijd mogelijk. Indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden door de inhoud die alken maes van dergelijke website voor sociale media heeft gehaald en vervolgens op de website heeft geplaatst, kunt u de meld-knop gebruiken. Hierdoor wordt deze inhoud automatische verwijderd. Of u kunt ook het contactformulier op de website invullen en wij zullen uw melding dan zo snel mogelijk behandelen.

Ongevraagde suggesties

In het geval dat u ongevraagde suggesties en/of materiaal bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie en dergelijke (de 'suggesties') op deze website plaatst of dergelijke suggesties via e-mail of op een andere manier aan alken maes bezorgt, behoudt alken maes zich het recht voor om dergelijke suggesties gratis en voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen te gebruiken, kopiëren en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Alken maes is niet gebonden door enige verplichting op het vlak van confidentialiteit met betrekking tot dergelijk materiaal.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om onze onderneming, filialen, licentiegevers en dienstverleners te vrijwaren voor en tegen enige schade (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeit uit of met betrekking tot uw schending van deze algemene voorwaarden of uw gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten op de website dat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden wordt toegestaan.

Overige bepalingen

Elk van de paragrafen van deze algemene voorwaarden is afzonderlijk toepasbaar. Indien een rechtbank of andere machthebbende instantie beslist dat eender welk van deze paragrafen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het belgische recht. Eventuele geschillen of claims voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van de website worden beslecht door de rechtbanken van mechelen, belgië.

Algemene voorwaarden

PRIVACY ALGEMEEN

Dit is een website van heineken nederland b.v., hierna te noemen: heineken. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met deze voorwaarden en de overige bepalingen op deze website.

Heineken verwerkt alleen persoonlijke data die de gebruiker vrijwillig aanbiedt aan de website. heineken zorgt voor goede beveiliging van je persoonsgegevens. Om misbruik van je gegevens te voorkomen raden wij je aan nooit je gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, behalve wanneer je inlogt op heineken.nl. verstrek deze gegevens dus niet als iemand je vraagt (bijvoorbeeld per e-mail) om gebruikersnaam, wachtwoord, creditcardnummer of andere persoonlijke gegevens. Dit kan leiden tot misbruik van je gegevens. let er op dat je altijd inlogt op een website waarbij in de browserbalk https://www... staat.

OPSLAAN EN DELEN VAN DATA

Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij om je gegevens. Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig om met de gegevens die je achterlaat. Ze worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de wet bescherming persoonsgegevens. Heineken behoudt zich het recht voor om deze gegevens te delen met andere bedrijven binnen het concern waarvan heineken deel uitmaakt. Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. onze werknemers en de deelnemende bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

TOEGANG, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Op uw verzoek kan heineken u toegang geven tot de persoonlijke data die deze website over u heeft verzameld. u kunt Heineken ook verzoeken om deze persoonlijke data verwijderen. Wij maken u erop attent dat u uw persoonlijke data ook zelf kunt verwijderen door uw persoonlijke profiel te de-activeren. voor verdere vragen verwijzen wij u door naar het contactformulier op deze website.

COOKIE BELEID

Deze website maakt gebruik van cookies. cookies zijn kleine bestanden die door de website op uw computer worden geplaatst.

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

Deze site gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. ook kunnen cookies je voorkeuren voor je bewaren, terwijl je op de site bent.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. het is mogelijk dat je dan niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten.

WELKE COOKIES KUNNEN WORDEN GEPLAATST:

CONTACT

Voor verdere vragen over het gebruik van cookies op deze website kunt u contact opnemen met heineken door ons contactformulier volledig in te vullen.

Dit privacy en cookie beleid kan wijzigen. deze wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment dat het nieuwe privacy en cookie beleid op de website staat gepubliceerd. Wij raden u aan om het privacy en cookie beleid regelmatig te lezen.

}

HELAAS, JE BENT TE JONG OM DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN.

GA VOOR MEER INFORMATIE
NAAR DE WEBSITE VAN STIVA

Terug naar home

Bezoekers moeten minstens 18 jaar zijn. mogen we jouw id zien?


of

we maken gebruik van cookies klik "Party inside" om hiermee akkoord te gaan. Lees hier meer over on Privacy en cookies beleid